Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Käypä hoito

Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt: Käypä hoito -suositus, 2021. Taulukko 19.

Käypä hoito

Muistisairaudet: Käypä hoito -suositus, 2021.

Käypä hoito -linkkien kautta saat runsaasti tietoa muistisairauksiin ja muistisairaan hoitoon liittyen. Tutustu myös laajaan ja laadukkaaseen lisätieto-osioon!

Hyvän hoidon kristeeristö

Hyvän hoidon kriteeristö on työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin.

Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen

​ Tietotaidon ylläpitäminen muistisairauksista ja muistisairaan kohtaamisesta on keskeinen osa ammatillisuutta. ​

Esimerkkejä ja tietolähteitä: ​

Muistikummituokio.

Muistikummit (englanniksi Dementia Friends) on maailmanlaajuinen toimintatapa, joka pyrkii tekemään muistisairauksien ja muistisairaiden ihmisten ymmärtämisestä kansalaistaidon.

Ketjulähettitoiminta. Aksila/ Epshp. ​

Tukee ja vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten oppimista, kehittymistä ja verkostoitumista tarjoamalla ammattilaiselle mahdollisuuden vierailla ketjulähettinä toisessa yksikössä.

Muistisairaan kohtaaminen –koulutus. EPSHP Moodle -oppimisympäristö.

Opinto-oikeus kurssille on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sekä sairaanhoitopiirin jäsenkuntien/kuntayhtymien terveydenhuollon ammattilaisilla.Koulutus on koostettu osana Sote rakenneuudistus- hanketta ammattilaisten hoidon- ja kohtaamisosaamisen vahvistamiseksi. ​

Suomen muistiasiantuntijat ry ​

Tietoa ja koulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille, jotka kohtaavat työssään muistisairaita.