Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Tervetuloa Etelä-Pohjanmaan hoito- ja palveluketjujen sekä terveyden edistämisen tukimateriaalien (jäljempänä ”Sivusto”). Käyttäjää kehotetaan tutustumaan näihin käyttöehtoihin (jäljempänä ”Ehdot”) huolellisesti ennen Sivuston käyttämistä.

Palveluntarjoaja

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Y-tunnus: 3221323-8
Osoite: Hanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki
Puhelin (keskus): 06 415 4111
Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@hyvaep.fi

Immateriaalioikeudet

Sivusto on käytettävissä maksutta ei-kaupalliseen käyttöön tietokoneella tai muulla päätelaitteella vapaasti ilman kirjautumista. Omistus- ja immateriaalioikeudet kuuluvat palveluntarjoajalle tai alkuperäisen sisällön tuottaneelle taholle.

Sivusto sisältää aineistoa ja linkkejä aineistoihin, joidenkäyttöoikeudet voivat olla rajoitetummat kuin Sivustolla yleisesti. Käyttäjä on tarvittaessa velvollinen tarkistamaan aineiston materiaalin käyttöoikeudet.

Sivusto sisältää linkkejä kolmansien osapuolien sisältöihin ja materiaaleihin. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien sisällöistä tai materiaaleista.

Käyttäjäryhmä

Sivusto on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja soveltaen muille hoito- ja palveluketjuja sekä elintapaohjausta toteuttaville ammattilaisille.  Sivuston avulla myös palvelujen käyttäjät ja heidän läheisensä voivat tutustua hoitopolun vaiheisiin ja terveyden edistämiseen vaikuttavin keinoin.

Hoito- ja palveluketjut

Hoitoketjut ovat asiakaslähtöisiä sopimuksia alueen terveydenhuollon ammattilaisten työnjaosta ja yhteistyöstä. Palveluketjuista puhutaan silloin, kun  terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi ketjussa on mukana muiden alojen ammattilaisia – tavallisimmin ainakin sosiaalihuollon ammattilaisia.

Hoito- ja palveluketjujen avulla kuvaamme, kehitämme ja luomme toimintatapoja, jotta asiakkaat saisivat palvelut laadukkaasti ja oikeaan aikaan. Niiden tavoitteena on alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä sairauksien hoitaminen. Lisäksi hoito- ja palveluketjut vähentävät ammattilaisten päällekkäistä työtä.

Hyvin toimivissa hoito- ja palveluketjuissa asiakkaat tietävät, mistä hakea apua. Asiakkaat siirtyvät joustavasti eteenpäin hoito- tai palveluketjun mukaisesti ja tarvittavat tiedot välittyvät paikasta toiseen. Näin asiakkaat välttyvät turhalta odotukselta ja saavat tarvitsemansa avun.

Kussakin ketjussa kuvataan erikseen sen kohderyhmä ja mahdolliset rajaukset.

Elintapaohjauksen käsikirja

Sisällön kohdejoukko ovat 18 vuotta täyttäneet potilaat ja asiakkaat,

  • erityisesti henkilöt, joilla on korkea riski sairastua kansantauteihin epäterveellisten elintapojen vuoksi
  • jotka ovat jo sairastuneet
  • ja jotka eivät omatoimisesti ole pystyneet muuttamaan elintapojaan.

Elintapaohjauksen käsikirjan tavoite on lisätä elintapaohjauksen vaikuttavuutta, yhtenäistää elintapaohjauksen käytäntöjä, vahvistaa ammattilaisten osaamista ja lisätä yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Käsikirja ohjaa ammattilaisia vaikuttavien menetelmien käyttöön, tarjoaa käytännön työkaluja elintapaohjaukseen ja ohjaa syventävän tiedon pariin.

Käsikirja sisältää yleisiä ohjeita, työkaluja ja suosituksia elintapaohjauksen toteutukseen. Käsikirja ei ole lääkinnällinen laite eikä missään tilanteessa korvaa ammattilaisen arvioita yksittäisen potilaan tai asiakkaan hoitoon/ohjaukseen liittyen. Käsikirjan sisällöt on suunnattu aikuisväestölle, ellei erikseen muuta mainita. Käsikirjassa ei käsitellä alkoholiriippuvuutta, huumeiden käyttöä tai lääkehoitoja.

Elintapaohjauksen käsikirja ei korvaa muita hoito- ja palveluketjuja. Potilaan hoito määritellään alueellisissa hoito- ja palveluketjuissa ja Käypä hoito -suosituksissa.

Ehtojen ja Sivuston muutokset

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Sivustolla.

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Sivustoa tai sen sisältöä sekä rajoittaa Sivuston tai sen toimintojen käyttämistä tai keskeyttää ne tai lopettaa Sivuston, tai sen sisällön tarjoamisen.

Palaute

Pyrimme pitämään verkkosivustomme tiedot ajan tasalla ja varmistamaan, että sivusto toimii teknisesti.  Kaikissa tilanteissa verkkosivuilla olevan tiedon oikeellisuutta tai sivuille pääsyä ei voida taata.  Jos havaitset sivustolla virheellistä sisältöä tai teknisen ongelman, palautetta ja korjausehdotuksia voit lähettää sähköpostilla: kehityspalvelut@hyvaep.fi

Päivitetty 17.8.2023