Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Yhteistyöllä tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa asiakas ohjataan toiselle ammattilaiselle ja mahdollisesti myös toiseen organisaatioon, elintapaohjauksen toteutusta tai sen osatoteutusta varten. Aina ohjausta toiselle ammattilaiselle ei kuitenkaan tapahdu, vaan elintapaohjaus annetaan saman ammattilaisen toteuttamana alusta loppuun. Elintapaohjaus voidaan toteuttaa myös moniammatillisessa yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa. Tällöin liikuntaneuvonnasta voi vastata esimerkiksi kunnan liikuntaneuvoja ja ravitsemusohjauksesta terveydenhoitaja tai ravitsemusterapeutti.

Kuva: Liikkuva aikuinen/Jussi Judin

On tärkeää, että yhteistyön toimintamallista on sovittu ja käytössä on sähköinen lähete, jonka sekä lähettäjä että vastaanottaja pääsevät lukemaan organisaatiorajoista riippumatta. Tietojärjestelmiin ja käyttöoikeuksiin liittyvät asiat ovat ratkaistavissa hyvällä yhteistyöllä ja sopimuskäytännöin. (2,17)

Lähetteeseen tulee kirjata potilasturvallisuuden ja laadukkaan hoidon kannalta tarvittavat asiat.

Lähetteeseen kirjattavia keskeisiä tietoja ovat ainakin:

  • keskeisin tarve elintapaohjaukseen lähettämiselle
  • elintapaohjaukseen vaikuttavat sairaudet, lääkitys sekä liikuntakelpoisuus
  • mahdolliset muut elintapaohjauksen toteutukseen vaikuttavat tekijät. (18)

Lisätietoa kuntien palveluista

Etelä-Pohjanmaan kuntien verkkosivut, osoitteet ja puhelinnumerot löydät Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen lähiterveyspalvelut

Hyvinvoinnin palvelukartta

Hyvinvoinnin palvelukartalta löydät alueen

– liikuntapaikat ja -reitit
– elintapaohjaus- ja liikuntaneuvontapalvelut
– päihdepalvelut